Pstruháreň Kolačkov logo
tien

Ľubovnianske kúpele

Ľubovnianske kúpele (680 m n.p.m.) sú rekreačno-kúpeľnou osadou v Spišsko-šarišskom medzihorí, v podcelku Hromovec, v údolí potoka Ľubovnianka. Je miestnou časťou obce Nová Ľubovňa, 10 km (od Kolačkova 14 km) juhovýchodne od nej (vzdušná vzdialenosť len 3,5 km). V polovici 19. storočia tu vznikli pri štyroch železito-zemitých minerálnych prameňoch kúpele na liečbu chorôb zažívacieho traktu. Počas 2. svetovej vojny kúpele zanikli. Kúpeľné budovy sú v súčasnosti využité na rekreačné účely.

Nachádza sa tu prírodné kúpalisko, lesopark s dendrologicky pozoruhodnými drevinami a voľne prístupné minerálne pramene. Minerálna voda sa plní do fliaš a predáva pod názvom Ľubovnianka. Taktiež je tu aj lyžiarsky areál s tromi lyžiarskymi vlekmi.

Je tu zriadený náučný chodník so šiestimi zastávkami, vedúci časťou historického lesoparku. Na paneloch informuje o histórii kúpeľov, okolitej flóre a faune a o cenných drevinách (jediné štyri exempláre borovice pyrenejskej na Slovensku, pričom jedna z nich má až 11 kmeňov). V umelom jazierku sa vyskytuje mlok karpatský.

Ľubovnianske kúpele ležia 2 km od hlavnej cesty I/68 Stará Ľubovňa - Prešov a je východiskom do obce Nová Ľubovňa a ďalej do Nižných Ružbách.